Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Aldewereld Fotografie en de klant. Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Factuur en betaling

1.1 De klant dient de factuur van Aldewereld Fotografie te controleren op onjuistheden.
1.2 Het totaalbedrag van de fotosessie dient door de klant binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te worden overgemaakt op rekeningnummer 683863185 onder vermelding van het factuurnummer.
1.3 Facturering aan de klant vindt plaats na afloop van de fotosessie.
1.4 De plaatsing van foto’s in de online gallery en verzending van fotoproducten gebeuren na ontvangst van betaling.

2. Fotosessie

2.1 De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en eventuele reiskosten.
2.2 Annuleren kan alleen schriftelijk of per email en niet later dan maximaal 48 uur voor de datum van de fotosessie. Wanneer dit niet op tijd gebeurt worden er gemaakte kosten in rekening gebracht.
2.3 Het verplaatsen van de fotosessie vanwege slechte weersomstandigheden zoals regen of harde wind is mogelijk. Dit gebeurt in overleg met Aldewereld Fotografie en is kosteloos.
2.4 Mocht het voorkomen dat Aldewereld Fotografie wegens ziekte of enige andere reden van onmacht niet op de afgesproken datum van fotosessie aanwezig kan zijn, dan wordt hiervoor zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant gemaakt. Als compensatie ontvangt de klant €10,- korting.
2.5 Het streven is om binnen 2 weken na de fotosessie de foto’s te plaatsen in een online gallery, mits de factuur reeds betaald is.
2.6 Bij nabestellingen zal een aparte factuur worden verstuurd. Op nabestellingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Binnen 3 weken na ontvangst van betaling, ontvangt de klant het bestelde product thuis.
2.7 Aldewereld Fotografie werkt met een gekalibreerd beeldscherm, zodat kleuren en helderheid optimaal worden afgestemd. Indien de klant een niet gekalibreerd beeldscherm heeft, kan de fotoweergave afwijken van die op het gekalibreerde beeldscherm. Aldewereld Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor en de klant heeft dan ook geen recht op enige vorm van vergoeding.
2.8 Prijswijzigingen onder voorbehoud.

3. Klachten

3.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Aldewereld Fotografie te worden medegedeeld. De klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld en opgelost worden.

4. Auteursrecht

4.1 Aldewereld Fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht over de foto’s.
4.2 De klant geeft toestemming aan Aldewereld Fotografie tot gebruik van foto’s voor commerciële doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
4.3 Indien de klant niet wil dat de gemaakte foto’s van zichzelf/ diens gezin of familie worden gebruikt voor commerciële doeleinden op internet en in drukwerk, dient deze dit vooraf aan de fotosessie kenbaar te maken aan Aldewereld Fotografie. Er kunnen dan extra kosten in rekening worden gebracht.
4.4 Het gebruik van de foto’s door de klant is beperkt tot het gebruik binnen de privésfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Aldewereld Fotografie overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding.
4.5 Wanneer de klant de foto’s van de fotosessie op internet wil plaatsen, is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm en met een duidelijke bronvermelding.

5. Privacy & persoonsgegevens

5.1 Aldewereld Fotografie zal nimmer de contactgegevens van de klant openbaar maken of verstrekken aan derden.

0 comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

  Aldewereld Fotografie

  Rendijk 2

  8431 RL Oosterwolde

   

  06-36364547
  info@aldewereldfotografie.nl

  OPEN POST